Hjälp att läka dig själv genom hypnos
Hypnos och hypnosterapi i Falun

Självläkning genom hypnos

 

Foto: Margareta Hessling

 

 

William Reich’s forskning på 30-talet visade redan då att obearbetad smärta och trauma som vi bär med oss från dåtid lagras i våra muskler och vävnaden och skapar spänningar och hämmar cirkulationen.

 

I hypnos har man möjligheten att identifiera om det finns en extern person som är kopplad till sjukdomen/smärtan i ett problemområde i kroppen eller om det finns specifika minnen som är ursprunget till sjukdomen/smärtan.

 

Genom hypnosen kan känslomässig frigörelse ske som gör att den smärta och spänning som suttit fast i kroppen släpper. Genom att sedan skapa nya minnen av kärlek, trygghet, kraft och styrka i kroppsdelen så skapas en naturlig healing process.

 

  • Hypnosterapeuter behandlar inte sjukdomar.

 

  • Hypnosterapeuter har inte patienter utan klienter.

 

  • Hypnosterapeuter botar inte sjukdomar, men hypnosterapi kan göra stor skillnad i ditt läkande tillsammans med den traditionella läkarvården.

 

  • En smärta eller symptom ska alltid först undersökas av läkare innan hypnosterapi. Smärtlindring via hypnos ges inte utan ett läkarintyg att dsymptom och att det inte finns någon fysisk skada som åsamkar smärtan.

 

  • Hypnosterapi kan göras som ett komplement till traditionell läkarvård för att lösa upp eventuella känslor som ligger bakom symptomen.

 

Hypnos har använts med stor framgång i USA på sjukhus och på medicinska kliniker i många år. Jag är av den uppfattningen att hypnosen kan vara effektivt tillsammans men läkarvården genom att utforska den underliggande orsaken till "sjukdomen/symptomen" i det undermedvetna.

 

Under hypnosterapin är det möjligt att frigöra ilska, rädsla, sorg och skuld från den muskel eller organ som håller fast vid ett trauma. Detta är inget konstigt, även när man gör kroppskanningen i mindfulness kan man känna t.ex ilska eller sorg som sitter i olika kroppsdelar.

 

Kontakt: hypnos@hypnosochcoaching.se

 

Tel: 0739 648 700

 

Facebook/Hypnos & Coaching

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

www.hypnosochcoaching.se