Post traumatisk stress
Hypnos och hypnosterapi i Falun

Posttraumatisk stress (PTSD)

Foto: Margareta Hessling

 

Du kan drabbas av Posttraumatisk stress om du varit med om misshandel, våldtäkt, olycka, krig, naturkatastrof eller annan livshotande händelse.

 

I den utbildning som jag har i hypnosterapi ingår även terapi för de som drabbats av PTSD. I augusti fördjupade jag mig i detta ämne, för att bli ännu bättre på att hjälpa människor som lever med posttraumatisk stress.

 

Jag har egen erfarenhet av PTSD och vet att det den traditionella läkarvården erbjuder inte alltid hjälper eller räcker till.

 

I Hypnosterapin är målet att gå tillbaka till grundorsaken till problemet och därmed frigöra klienten från det trauma som händelsen medfört. Därmed blir klienten för alltid av med det som orsakat symptomen.

 

Obs! Läs under "Välja rätt Hypnosterapeut" så att du vet vad terapeuten ska ha för utbildning. All Hypnos är inte Hypnosterapi.

 

Men det krävs då också av klienten, att den är villig att gå in i traumat. Jag kan inte göra det åt klienten och inte utan klientens medverkan och fullständiga ärlighet under sessionen. När det gäller PTSD så kan det krävas fler sessioner beroende på hur mycket som är kopplat till traumat.

 

Vem kan drabbas av PTSD?

Det kan drabba alla, gammal som ung, om de varit med om en svår händelse där de varit utsatt för livsfara eller en allvarlig kränkning av sin integritet., tex:

 

  • Rån
  • Misshandel
  • Mobbing
  • Sexuella övergrepp
  • Olyckor
  • Naturkatastrofer
  • Tortyr
  • Krigshändelser
  • Svår sjukdom
  • Svår förlossning etc.

 

Viktigt att påpeka: Det är inte alla som har varit med om ett trauma som utvecklar PTSD.

 

Symtom vid posttraumatiskt stressyndrom

Man återuppleva oftast traumat genom återkommande minnesbilder men man kan också helt plötsligt överväldigas av en obehaglig känsla t.ex. ångest, ilska eller rädsla utan att man förstår varför. En del har även återkommande mardrömmar, sömnproblem, känslomässigt avtrubbade, minnessvårigheter, lättirriterade, koncentrationssvårigheter etc.

 

Man försöker också undvika allt som på något sätt påminner om händelsen/traumat och det kan leda till att man isolerar dig från familj, vänner och arbetskamrater. En del börjar också använda alkohol och droger för att döva känslorna som de inte kan kontrollera.

 

Minnesförlust av traumat kan förekomma medan andra kommer ihåg exakt vad som hänt.

 

Besvären vid posttraumatiskt stressyndrom kommer vanligtvis inom några veckor efter den traumatiska händelsen. Men det kan ta upp till 10-20 år innan man får en akut symptom, om man har förträngt upplevelsen och alla känslor som har med traumat att göra. Men livet under dessa 10-20 år ändå är inte det samma som innan traumat.

 

Kontakt: hypnos@hypnosochcoaching.se

Tel: 0739 648 700

 

 

Facebook/Hypnos & Coaching

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

www.hypnosochcoaching.se