Mental träning - Självhypnos
Hypnos och hypnosterapi i Falun

Mental träning – Självhypnos

Självhypnos är ett väldigt bra verktyg när det gäller mental träning om du vill förändra tankar, känslor och beteenden eller för att enbart sitta i ett djupt meditativt tillstånd i total vila.

 

Mental träning med självhypnos är snabbt och effektivt, det räcker med 1 minut vid varje tillfälle. Det du behöver göra är att fortsätta att träna med självhypnos tills att dina nya tankar blir automatiska och starkare än de tankar som du vill förändra.

 

Sporthypnos

hypnosochcoaching.se/hem/idrotts-%20och%20sporthypnos.html

6 nycklar till framgång

hypnosochcoaching.se/hem/sporthypnos.htmlnöd

 

 

Det går att prata med det undermedvetna, titta på filmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är självhypnos?

Självhypnos är ett mycket djupt meditativt tillstånd där man fokuserar på förändring, men man kan också använda det till att bara vara i ingenting för att slappna mentalt. När det kommer till mental träning är självhypnos överlägset alla andra metoder i och med att man får tillgång till sitt undermedvetna. Man kan alltså använda självhypnos för mental träning när man vill förändra sina egna tankar, känslor och beteenden eller för att enbart sitt i ett djupt meditativt tillstånd i total vila.

 

Varför ska man jobba i det undermedvetna?

Det undermedvetna är 1000 gånger starkare än det medvetna och det undermedvetna är som en gigantisk hårddisk där allt som du upplevt finns lagrat. Det är här som dina dominanta tankar finns, tankarna som du har om dig själv och din omvärld som de flesta inte ens är medvetna om att de har. Och du drar till dig de händelser och omständigheter som ligger i samklang med dina dominanta tankar.

 

Attraktionslagen som beskrivs i böckerna ”Law of Attraction”, ”The Secret” eller i ”What the Bleep, do we know”, berättar inte hela sanningen.

 

Kortfattat:

Du blir och attraherar vad du tänker på mest, och det är ett av problemen. När man inte helt och fullt förstår hur kropp, tanke och känsla fungerar tillsammans har förmågan att dra till sig ”fel” saker, händelser och situationer, det motsatta mot vad de vill ha i livet.

 

Om du använder dig av attraktionslagen och inte får vad du vill ha är chansen stor att du inte förstått hur attraktionslagen fungerar. Ett problem kan vara dina dominanta tankar.

 

Vad är dominanta tankar?

Dina dominanta tankar är inte de som du tror att de är. De är de idéerna, tankarna och känslorna som du omedvetet har större delen av tiden

 

Dina dominanta tankar formas av din inre tro och upplevelse om vem du är och vad du förtjänar och vad du INTE förtjänar. Du kan inte manifestera något som inte stämmer överens med de tankar, känslor och upplevelser som du har om vem du är. Om du trots allt lyckas att skapa något som inte stämmer överens med det som finns i ditt inre så kommer ditt undermedvetna att sabotera det du skapat eftersom det inte stämmer överens med det som finns i ditt inre. T.ex. du får en extra summa pengar och då går bilen sönder och de extra pengarna går till att laga bilen.

 

Dina dominanta tankar är de tankar som ”flyter” runt i ditt inre när du inte är fokuserad på något speciellt. De är rösten som hela tiden finns i bakgrunden när du medvetet fokuserar på något annat

 

Dina dominanta tankar skapas av din mentala och känslomässiga status som du upplever mest. Om du har ångest, är rädd, ledsen, deprimerad etc. så spelar det ingen roll hur mycket du affirmerar… du kommer inte att få de resultat som du vill.

Varför är dessa tankar dominanta? Därför att du har dem mest och de finns lagrade i ditt undermedvetna som är 1000 gånger starkare än ditt medvetna, det är ditt undermedvetna som styr.

 

Inom hypnosterapin är vår uppfattning

Allt det vi tror på, kommer ifrån det som finns lagrat i det undermedvetna

Alla människor har två sätt att tro

Det vi medvetet vet

Det vi inte medvetet vet

 

Så då blir frågan:

Hur gör jag för att förändra mina dominanta tankar?

Hur förändrar jag tankarna som jag inte ens vet att jag har?

Hur kommer jag över rädslor, motstånd, dåligt självförtroende, dålig självkänsla, ilska och frustration så att jag kan skapa det jag vill?

 

Med självhypnos kommer du långt, du kan själv programmera om ditt undermedvetna till att tänka nya tankar. Självhypnos är en kraftfull självhjälp till att förändra känslor och tankar som du har om dig själv och din omgivning och vad du tror är möjligt för dig.

Du kan snabbt förändra dina tankar och programmera om ditt undermedvetna till framgång.

 

Du kan förändra dina känslor och när du förändrar dina känslor, kan du förändra ditt liv

 

Med hypnosterapi kan du hitta den händelse som skapade de begränsande tankar som du har om dig själv och sedan fortsätta att stärka ditt nya sätt att tänka så att du kan skapa det du vill ha. Du kan frigöra dig från skuld, rädslor och ilska och ju mer du rensar ju mer skapar du plats för nya känslor som kommer automatiskt.

Men du behöver också aktivt göra saker för att nå dina mål, du kan inte sitta hemma i soffan och vänta på att något ska hända.

 

Misstag som de flesta gör

• Fokuserar på dåtid istället för på framtid

• Tänker bara på resultatet

• Fokuserar på det som inte går att kontrollera

• Fokuserar på sina svagheter

• Krav på perfektion

 

Suggestionens kraft

Suggestioner är något som du hör från andra eller säger till dig själv om dig själv eller din omvärld. Ju fler gånger du hör eller säger något som du lyssnar på, ju mer sant blir det. Det du säger till dig själv blir din sanning.

 

I hypnos ger man suggestioner om det som klienten vill uppnå, i självhypnos ger du dig själv suggestioner för det som du vill uppnå för att skapa en förändring.

 

Men vi utsätts också för suggestioner av media och människorna runt omkring oss.

 

Suggestioner utifrån

Ju fler gånger du hör något ju mer sant blir det –

• Suggestionerna på TV t.ex. ”Nu är det febertider…”

• ”Det är svårt att sluta röka…”

Eller kanske du har hört: ”ät inte det där då blir du tjock”

 

• Om vi inte är medvetna om hur det vi hör påverkar oss och accepterar det som en sanning så blir det som de säger

 

• Omprogrammerar ditt sätt att tänka, känna och handla avseende det du vill förändra. Självhypnos är effektivt att själv göra förändringar

 

Positiva suggestioner och framtida minnen = Visualisering

• Mottagligheten är mycket större under hypnos: chansen är större att suggestionerna tas emot av ditt undermedvetna sinne än när du affirmerar/visualiserar

• Ju fler gånger du säger/tänker något till dig själv, om dig själv ju mer sant blir det

 

Det mest kraftfulla ordet som du kan använda:JAG ÄR…

Hur ofta använder Du ”JAG ÄR” negativt?

”Gud va’ klantig jag är” ”Jag är alltid sen” ”Gud vad nervös jag är”

”Jag kommer aldrig att bli lika bra som…” ”Jag är för fet…”

Ju fler gånger du säger något till dig själv ju mer sant blir och ju mer lever du upp till den sanningen

Med självhypnos kan du själv förändra ditt sätt att tänka till mer positiv

 

Eliminera negativt själv-prat med hjälp av självhypnos och mental träning

• Bli medveten om själv-pratet

• Stoppa det som är negativt och ersätt med positivt

• Träna på att stoppa de negativa tankarna

 

Att skapa förändring

• Det mesta som driver oss är vårt undermedvetna

• I hypnos får vi tillgång till det undermedvetna

• När vi får tillgång till det undermedvetna kan vi förändra det

• Det undermedvetna kan bokstavligen inte skilja mellan fantasi och verklighet

• Under hypnos kan man lära in nya muskelminnen

• Därför kan hela vår inlärningsprocess förändras

 

När du vill skapa en varaktig förändring i dina känslor, tankar, beteende, idrotts prestationer eller annat, behövs fler steg

•Steg 1: Att vilja förändras.

•Steg 2: Att lära dig det du behöver lära dig för att skapa en förändring.

•Steg 3: Träning

 

Med hypnosterapi kan man lösa de blockeringar som ligger till grund för ett visst beteende om du känner motstånd mot en viss förändring.

 

Med hypnos kan man träna in nya muskel minnen. Tränaren förklarar vad du behöver förändra – vi kan träna på det under hypnos, du tränar med självhypnos

 

 

Vad du tänker är vad du får

• Du är vad du koncentrerar dig på

• Vad du koncentrerar dig på blir verkligt eftersom det undermedvetna inte kan skilja på verklighet och fantasi

• Vad du koncentrerar dig på, växer och blir större och större oavsett om det är negativt eller positivt

• Du hittar alltid det du koncentrerar dig på

 

Lagen om det medvetna

•Lag 1: Du är vad du tänker

•Lag 2: Varje tanke skapar en fysisk reaktion

•Lag 3: Din fantasi är mer kraftfull än det du vet

•Lag 4: Dina vanor är ditt liv

•Lag 5: Andas inte negativa tankar

•Lag 6: Attityd är ett val som man gör

•Lag 7: Reaktioner måste hanteras

•Lag 8: Tankar måste hållas levande

•Lag 9: Ha en attityd av tacksamhet

 

Tel: 0739 648 700

 

Facebook/Hypnos & Coaching

 

 

 

 
 
 

www.hypnosochcoaching.se

Presentkort finns att köpa på valfri summa

 

Kurs i självhpnos

 

Kurs i sommar och till hösten

 

Maila in namn, adress och telefon

hypnos@hypnosochcoaching.se

 

Skriv ditt namn och "kurs självhypnos"

Inbetalas på

bg 507-8266 eller med Swish 123 131 27 92

 

 

Testimonial

Det är helt fantastiskt! Nu tar det mig mindre än 1 minut att komma ner i ett djupt meditativt tillstånd som tidigare tog mig över 20 min. Och det är stor skillnad mot att bara köra affirmationen.

Pelle A

 

Testimonial

Efter att jag på hälsomässan i Rättvik, hört Margaretas föreläsning om hypnos, blev jag nyfiken och anmälde mig till hennes självhypnoskurs.

Innan jag gick till kursen trodde jag att jag kunde meditera men det är något helt annat nu, jag når mycket djupare in i meditationen och att jag dessutom kan lägga in suggestioner gör att min självkänsla ökar rejält.

Cajsa