Tidigare Liv Regressioner

 

Tidigare liv regressioner

Certifierad av David Quigley, Alchmey Institute of Hypnosis, USA

 

Vill du utforska tidigare liv, kanske har du en fobi som du inte förstår vart den kommer ifrån, eller har du mött någon som du inte kommer överens med trots att personen aldrig gjort dig något. Kanske är du bara nyfiken på om du har levt tidigare. Det kan finnas olika anledningar på att göra tidigare liv regressioner.

 

liv regressioner ingick i min grundutbildning men efter som jag har haft många klienter som automatiskt gått tillbaka till tidigare liv har jag valt att vidareutbilda mig inom detta intressanta område.

 

 

Foto: Margareta Hessling

 

Nyfiken på att utforska ett Tidigare Liv (TL)

Du kan välja att göra en regression till ett tidigare liv av ren nyfikenhet. Då väljer man att gå tillbaka ett liv där du hade det behagligt och var lycklig. Där kan du uppleva vem du var, hur du levde och känna den glädje och kärlek som du upplevde där och då. Finns det människor där som finns omkring dig i dag så kan du se vilka de är i det här livet och få en bättre förståelse för era relationer.

 

Tidigare Liv Terapi (TLT)

Tidigare Liv (TL) har en enorm kraft att förändra livet. Här kan vi lösa eventuella trauman som fortfarande påverkar dig i ditt nuvarande liv. Här kan du också komma till insikt och läka olika mönster när det gäller relationer, medberoende, rädslor etc. En del går automatiskt tillbaka till TL vid vanlig hypnosterapi men det är långt ifrån alla. Detta finns beskrivet i flera böcker som är skrivna av psykiatriker som inte alls trodde att det existerade bland annat Brian Wiess "Många liv många mästare". I dag har även vetenskapen börjat intressera sig för detta fenonomen.

 

Avancerad Tidigare Liv Terapi

Upptäcka olika förmågor från TL och integrera dem i det här livet om ditt högre jag tillåter det och om ditt tidigare jag vill hjälpa dig med detta i det här livet.

 

Möjligheten att hitta de verkliga orsakerna och mönstren till eventuella lidande eller smärta som du har i ditt nuvarande liv eller ditt högre syfte.

 

Möjligheten att upptäcka och läka dåliga och destruktiva relationer vars rötter ligger i TL, något som du kan ha lovat vid döds ögonblicket. Till exempel, " jag ska aldrig älska någon annan än dig" Eller kanske känner du dig dragen till att arbeta med healing eller det spirituella men någon gång har du lovat dig själv att aldrig mer arbeta med healing. Så trots att det är meningen att du ska arbeta med healing så ligger detta som en blockering i ditt liv och du kan inte arbetar med det oavsett hur många kurser du går. Eller så kan du ha lovat att alltid ta hand om någon för alltid, i stället för tills den personen växer upp och klarar sig själv. Konsekvensen blir att du alltid blir tvungen att ta hand om den här personen i alla dina liv. Det är kontrakt som du skapat med dig själv och som blir kvar tills att du skriver om dem.

 

Läka trauman som ligger till grund för mönster av ångest, rädslor och själv sabotage.

 

Läka de orsaker som skapar "otur" i kärlek, relationer, pengar, fysisk och psykisk hälsa, genom att rensa konsekvenserna av karma.

Läka oavslutade relationer.

Eliminera kontrakt från TL .

Uppleva livet mellan livet perioder.

 

Upptäcka, utforska och förändra förutbestämda kontrakt med ditt högre jag.

Lära dig om beslut som du tagit efter att du gått över och förändra dem.

Eliminera djupt liggande trosuppfattningar som inte längre fyller någon funktion.

 

 

 

KONTAKT: hypnos@hypnosochcoaching.se

 

Tel: 0739 648 700

 

Facebook/Hypnos & Coaching

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

www.hypnosochcoaching.se