Hypnosterapi att välja rätt terapeut
Hypnos och hypnosterapi i Falun

Välja rätt hypnosterapeut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Margareta Hessling

 

Oberoende av vad du vill ha hjälp med så är det viktigt att du kontrollerar vad hypnosterapeuten har för utbildning och att du känner dig bekväm och trygg med terapeuten. För en bra session krävs att du kan släppa allt och känna tillit och berätta det som kommer till dig så att du kan lösa det tillsammans med terapeuten.

Jag är utbildad i:

  • Gestaltterapi
  • Delterapi
  • Regressionsterapi
  • Förlåtelseprocessen
  • Sorgs terapi
  • Smärtlindring
  • EFT,
  • EMDR,
  • Tidigare liv
  • Spirituell hypnos

 

En kvalificerad hypnosterapeut bör minst vara utbildad i det som står i fetstil. Men måste också ha kunskapen att kunna hantera de olika situationen om en klient hamnar i t.ex. ett trauma i ett tidigare liv och hur man löser det traumat vilket är annorlunda mot att lösa ett trauma i barndomen.

 

Vilka garantier kan jag ge dig?

Mina resultat är framgångsrika på grund av att mina klienter är 100 % ärliga med det som kommer upp under sessionen. Men också för att de är villiga att arbeta med det som kommer upp oavsett vad det är.

Så därför behöver du och jag etablera ett hypnotiskt kontrakt.

 

Mitt jobb är att guida dig in i ett hypnotiskt tillstånd. I det tillståndet hjälper jag dig att komma åt den känsla som är orsaken till ditt symptom. Vi kommer att använda den känslan för att kunna gå tillbaka i till första gången du kände den känslan, för att förstå hur den är kopplad till symptomen och jobba för att den ska släppa.

 

Ditt jobb är att vara helt okritiskt dvs. släppa alla förväntningar, analytiskt tänkande och inte försöka kontrollera förloppet/processen. Du ska heller inte censurera något som kommer upp. Censurerar du kan jag inte garantera att resultatet blir bra. Det är upp till ditt undermedvetna att ta fram de känslor som hör ihop med symptomen. Det är ditt ansvar att gå in i hypnos, jag kan inte göra det åt dig.

 

Jag vet inte vad som kommer att komma upp i ditt undermedvetna men jag vet att du måste ha viljan att möta det som kommer, oavsett vad det eller vem det är.

 

Den som väljer att inte vara helt ärlig med det som kommer upp eller att bearbeta känslan som kommer kan heller inte räkna med ett bra resultat.

 

Mina resultat är pålitliga men om klienten inte nått några resultat (inte samarbetat) efter tredje sessionen, väljer jag att inte fortsätta arbetet med den klienten. Dels vill jag inte slösa med klientens pengar men jag vill heller inte slösa med min tid eftersom det finns många klienter som är i behov av hjälp och som vill samarbeta för att nå resultat.

 

Session nr 1 börjar med en intervju och beroende på hur lång tid den tar (olika från fall till fall) så kan jag aldrig säga hur långt vi kommer i den första sessionen. Det beror helt på hur mottaglig klienten är för hypnos och hur samarbetsvillig klienten är.

Även om en klienten har lätt för att gå in i hypnos så kan han/hon lätt gå ur om han/hon börjar analysera. Det är oftast lättare att både gå in i hypnos och gå djupare vid andra sessionen.

Om en klient har svårt att hålla fokus, att känna och att uppleva ber jag dem att träna på mindfulness inför nästa session.

Att träna på mindfulness, speciellt kroppskanningen (finns på youtube) är ett bra sätt att förberada sig på att känna och uppleva som är ett måste för att man ska gå in i det hypnotiska tillståndet.

 

Vid depression behövs det minst 4 sessioner, även här krävs det ett engagemang ifrån klienten. Hemläxa ingår med självhypnos.

 

Känslomässiga problem 1-4 sessioner, oftast behövs bara en session men då det gäller att hitta rätt. Det är klienten som väljer vad han/hon vill hitta, vad han/hon är redo att möta. När klienten är fullständigt ärlig mot sig själv och mig som terapeut och väljer att vara i hypnos under hela sessionen är det vanligt att vi löser mindre problem på en session. Det bör gå cirka 2-3 veckor mellan sessionerna på grund av att man kanske kan behöva processa det som hände under sessionen.

 

Kontakt: hypnos@hypnosochcoaching.se

Tel: 0739 648 700

 

Facebook/Hypnos & Coaching

 
 
 

www.hypnosochcoaching.se